Vår historie

På 70-tallet åpnet Glitters grunnlegger, Sven-Axel Svensson, en liten tobakksbutikk i Söderköping. En dag kom det inn en dame og spurte om han solgte halskjeder, og da fødtes ideen om å drive grossistvirksomhet innen bijouteri. I 1992 utviklet Sven-Axel sin grossistvirksomhet og åpnet den aller første Glitter-butikken, som ble begynnelsen til butikkjeden Glitter. I 1999 døde Sven-Axel, og selskapet ble kjøpt av investeringsselskapet KF Invest.

I 2004 ble Glitter kjøpt opp av det svenske konsernet Bergendahl & Son AB, som er et handelshus eid av familien Bergendahl-Mylonopoulos i tredje og fjerde generasjon, og Glitter var med det igjen blitt en familiebedrift. Konsernet er landets femte største detaljhandelskonsern.

I 2020 har Glitter ca. 165 butikker i fire land.

Glitters arbeid med miljø og samfunnsansvar

Miljø og samfunnsansvar er en av konsernets grunnleggende verdier. Vi må ta ansvar for hvordan mennesker og miljø påvirkes av vår virksomhet, og det er en forutsetning for at vi skal kunne vokse med god lønnsomhet.

Glitter International AB tar ansvar for hvordan produktene fremstilles. Alt personell som arbeider med fremstilling av produkter som markedsføres og selges av Glitter, skal behandles rettferdig og arbeide under normale forhold. Leverandørene forsikrer at disse vilkårene overholdes innenfor egne og eventuelle underleverandørers anlegg. De kravene Glitter International AB stiller til våre leverandører og underleverandører, omfatter blant annet gode arbeidsforhold, diskrimineringsforbud, fagforeningsfrihet, forbud mot barnearbeid, godt arbeidsmiljø, god lønn, god arbeidstid og gode forsikringer.

Ansatte og eksperter på oppdrag for Glitter International AB har rett til når som helst å besøke leverandørers og underleverandørers anlegg for å inspisere gjeldende arbeidsforhold og påse at vilkårene etterleves.

Vi har lang erfaring innenfor smykkeindustrien. I tidens løp har vi også utviklet et miljøvennlig og kostnadseffektivt logistikksystem, der mesteparten av våre langtransporter foregår sjøveien.

For å bidra til et bedre miljø skal selvfølgelig butikker, kontorer og lagre alltid kildesortere avfall (plast, papir, brennbart, ikke-brennbart osv.) i separate beholdere. Vi oppmuntrer alt vårt personell til å delta aktivt i miljøarbeidet på sine respektive arbeidsplasser, for eksempel ved å foreslå forbedringer. Når vi reiser, velger vi først og fremst å reise miljøbevisst.

Glitters etiske retningslinjer (Code of conduct) og BSCI

Glitter har siden 2007 vært medlem av BSCI, Business Social Compliance Initiative, en frivillig, ideell organisasjon med sete i Brussel, som arbeider med egne retningslinjer for sosial kontroll av fabrikker i risikoland. 

Nedenfor ser du noen eksempler på hva BSCIs etiske retningslinjer omfatter:

  • Lover og forskrifter
  • Forbud mot barnearbeid
  • Forbud mot tvangsarbeid
  • Forbud mot diskriminering
  • Regler om lønn og godtgjørelse
  • Regulering av overtid
  • Helse- og sikkerhetskrav
  • Krav til arbeidsmiljø
  • Rett til fagorganisering
  • Miljøkrav

Se også BSCIs hjemmeside: https://www.amfori.org/content/amfori-bsci
Logg inn
Velg land
SWE NOR DEN FIN