SUSTAINABILITY


Glitter intends to work sustainably from an economic, environmental and social perspective. The products and services sold by Glitter must comply with applicable legislation and live up to the expectations of our customers and other stakeholders.

Our business must work towards reducing its environmental impact and our product range shall be carefully selected and based on customer needs. We must offer a good, safe, attractive and equal workplace. We will engage with the community and participate in partnerships to support sustainable development. 

Read our sustainability report here: Hållbarhetsrapport 2022/2023

 • Glitters prioriterte bærekraftsområder


  Glitter skal arbeide med bærekraftspørsmål ut fra et økonomisk, miljømessig og sosialt perspektiv.

  De produkter og tjenester som Glitter selger, skal følge gjeldende lovverk og leve opp til våre kunders og andre interessenters forventninger.

  Vår virksomhet skal arbeide for å redusere sin miljøpåvirkning, og vårt sortiment skal være nøye utvalgt med utgangspunkt i kundens behov.

  Vi skal være en god, sikker, attraktiv og likestilt arbeidsplass. Vi skal arbeide med samfunnsengasjement, og samarbeide for å støtte opp om en bærekraftig utvikling.   


Logg inn
Velg land
SWE NOR DEN FIN